For at sikre de bedste rammer for dig!

I henhold til Serviceloven har Kommunalbestyrelsen pligt til årligt, at aflægge et uanmeldt tilsynsbesøg på alle plejecentre. Tilsynsbesøget skal være med til at sikre fokus på de kommunale opgaver og at de løses i henhold til Serviceloven.

Sundhedsstyrelsen aflægger uanmeldte tilsyn på alle plejecentre, hvert eller hvert andet år og har fokus på de sundhedsfaglige forhold med afsæt i Sundhedsloven.

Publiceret 28-12-2020