Der er tilknyttet et Kontaktråd til centret

Kontaktrådet er et talerør for ældre i lokalområdet, for beboere og pårørende på ældrecentret, samt for frivillige og foreninger, der arbejder lokalt til gavn for ældre.

 

Kontaktrådets formål:

  • At bidrage til at styrke de ældres livskvalitet gennem dialog med de ældre i lokalområdet om deres ressourcer, ønsker og behov.
  • At samarbejde med lokale frivillige og foreninger om initiativer til gavn for de ældre, herunder formidle kontakt mellem ældre, frivillige og foreninger.
  • At medvirke til en dialog mellem henholdsvis brugere/pårørende og ledere/medarbejdere på ældrecentrene og i hjemmeplejen om tilrettelæggelsen af den kommunale service.
  • At indgå i dialog med Ældrerådet om de ældres forhold i lokalområdet og i kommunen som helhed.
  • At medvirke i en dialog med byråd og forvaltning

 

Kontaktrådet afholder ordinær generalforsamling èn gang årligt i uge 44/45, hvor beboere og pårørende kan vælges. Her er det vigtig at alle møder op

 

 

Publiceret 13-07-2016