I forbindelse med indflytning er det vigtigt, at lejligheden er indrettet af dig og din familie, så  du føler, det er dit hjem. Vi opfordrer dig til at medbringe de ejendele, som betyder noget for dig og som er med til at fastholde dit tidligere liv og virke. Ved indretningen beder vi dig om at tage hensyn til at personalet skal kunne udføre deres arbejde, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Du vil blive modtaget af personalet og de vil vise dig til rette i dine nye omgivelser.

Du vil få tildelt en kontaktperson, som vil være din kontakt til samarbejdspartnere og din familie. Din kontaktperson vil desuden planlægge din hverdag i samarbejde med dig og hjælpe dig til at leve det liv du ønsker.

I den første tid vil der være en del aftaler som skal være på plads, såsom:

  • Velkomstsamtale
  • Administrationsaftale
  • Pleje- og handleplaner

Ved velkomstsamtalen vil vi lære hinanden at kende, samt lytte til dine ønsker og tanker om fremtiden på Selde Ældrecenter. Formålet med samtalen er at afstemme forventninger og skabe et fælles udgangspunkt.

 

Publiceret 31-01-2018