Kære pårørende.

Som personale har vi et ønske og en forventning om, at I kommer i hjemmet hos jeres pårørende som tidligere.

Vi forventer et tæt samarbejde med jer som pårørende, og håber at I støtter og respekterer de værdier, vi arbejder efter. Vi ønsker tæt dialog mellem beboer, jer som pårørende og kontaktpersonen. Oplever I noget, som I kunne ønske anderledes, er vi altid parat til at drøfte det.

Personalet er behjælpeligt i forhold til pleje og praktisk bistand ud fra kommunens kvalitetsstandard. Har du / I ønsker der ud over f.eks. mere rengøring, er I meget velkomne til at hjælpe eller evt. købe hjælpen.

Gæster kan spise med, hvis I bestiller maden i forvejen. Har I lyst til at lave en privat sammenkomst i beboerens hjem og selv medbringe mad til selskabet, er I selvfølgelig velkomne hertil.

Publiceret 31-01-2018